Solexperterna

Soltech Energy gjorde i mars 2022 ett tilläggsförvärv av Solexperterna i Värmland. Därmed så ingår Solexperterna nu helt i Din Takläggares verksamhet.

Solexperterna har varit och är verksamma i Värmland med omnejd och bistår kunderna med ett brett utbud av tjänster inom solenergi, bland annat leverans, installation och besiktning av solcellsanläggningar. Bolaget har idag ca 5 anställda och har tidigare haft ett nära samarbete med Din Takläggare som bolaget nu är en del av.

Solexperterna ebjuder solcellslösningar till både privata kunder och större fastighetsägare.