Service

Underhålls- och serviceavtal

Vi besiktigar och ser över era tak.

Besiktning av taket inklusive fotodokumentation som visar nuvarande kondition samt vår rekommendation om livslängden innan det är dags för en renovering. Ett protokoll med utlåtande fylls i för att ni som kund ska få ett underlag till underhållsplanering och kommande åtgärder.

När du tecknat ett underhålls- och serviceavtal med oss gör vi en översyn och besiktning av taket 1-2 gånger per år. Vid vår besiktning fyller vi i ett protokoll som dokumentation.

 

Kontakta oss

 

 

Vi erbjuder

Besiktning
Fotodokumentation & protokoll
Underhållsavtal
1-2 gånger per år + besiktning
Serviceavtal
1-2 gånger per år + besiktning