Vi kan tak och solceller!

Din Takläggare i Arvika har över trettio års erfarenhet av att lägga tak.

Back

Vill du förvandla din fastighet till en hållbar och attraktiv energiproducent? Med en framtidssäkrad solenergilösning får du en hållbar taklösning som passar era långsiktiga behov.

Kvalitet skapas på taken av våra duktiga takmontörer

Våra takmontörer har genomgått takmontörsutbildning i TIB:s regi. Vi är medlemmar i och auktoriserade av vår branschorganisation TIB och våra takmontörer har genomgått takmontörsutbildning i TIB:s regi samt är utbildade av våra leverantörer, anpassat till deras tätskiktssystem.

Solexperterna

Soltech Energy gjorde i mars 2022 ett tilläggsförvärv av Solexperterna i Värmland. Därmed så ingår Solexperterna nu helt i Din Takläggares verksamhet.

Solexperterna har varit och är verksamma i Värmland med omnejd och bistår kunderna med ett brett utbud av tjänster inom solenergi, bland annat leverans, installation och besiktning av solcellsanläggningar. Bolaget har idag ca 5 anställda och har tidigare haft ett nära samarbete med Din Takläggare som bolaget nu är en del av.

Solexperterna ebjuder solcellslösningar till både privata kunder och större fastighetsägare.

Arvika Elinstallationer

I mars 2023 gjorde Soltech ett tilläggsförvärv av Arvika Elinstallationer som nu ingår i Din Takläggare. Förvärvet stärker Din Takläggare med kompetens inom elteknik och solenergiinstallationer. Arvika Elinstallationer är en väletablerad aktör i regionen och deras historia sträcker sig ända bak till 1978. De har tidigare haft ett nära samarbete med Din Takläggare och blir nu ett helägt dotterbolag till soltakbolaget vilket innebär att varumärket Arvika Elinstallationer kommer att leva kvar.

Kunskap skapar kundvärde

Med många års erfarenhet och stor kompetens både i utförande av alla typer av takinstallationer har vi också ordning och reda i vår administration. En trygghet för dig som kund och för oss. Takinstallationer är långsiktiga investeringar och ska vara hållbara på alla sätt. Din Takläggare har AAA kreditrating

Din Takläggare en del av Soltech

Din Takläggare utför arbeten hos alla typer av kunder och får oftare och oftare frågor kring förnyelsebara alternativ när det är dags att bygga nytt eller byta ut. För att också kunna leverera solenergi är vi numera en del av Soltechkoncernen som har lång erfarenhet av solenergianläggningar på både tak och fasad. På så sätt ökar vi vårt produkt- och tjänsteutbud.

Dags att lägga om taket eller integrera solen i din fastighet?