Taksäkerhet

Taksäkerhet i samband med takläggning eller på ett befintligt tak

Ett säkert tak är ett hållbart tak. För att sköta om taket på bästa sätt är det viktigt att ha en god taksäkerhet så att underhållsarbeten, snöskottning med mera kan skötas på ett säkert sätt. Det är också en omtanke om de som vistas nedanför taket att det inte faller ned löv, snö och annat. Vi monterar livlineöglor, snörasskydd, gångbryggor, nock- och skyddsräcken.

Vi installerar taksäkerhetsutrustning både vid ny takläggning eller på ett befintligt tak där förbättringar behövs.

Din Takläggare är i huvudsak verksamma i Värmland och Dalsland men gör installationer och tar uppdrag i hela Sverige.

 

Kontakta oss

Lösningar inom taksäkerhet:

Livlineöglor
Snörasskydd
Nockräcke