Håkan Wennberg
Lars Johansson

Ekonomi/personalansvarig
070-3362701
lars.johansson@dintaklaggare.se

Lars Sakriassen

Verkmästare
070-522 1784
lars.sakariassen@dintaklaggare.se

 

Martin Ström

Montör
070-3750 343
mr.stream@hotmail.com

Jan Eriksson

Montör
070-308 42 13
jan.u.eriksson@telia.com

Fredrik Lindqvist

Montör
076-138 6990
fredrik.__hotmail.com

Per Johansson

Montör
073-022 24 79
pernhjohansson@gmail.com

Hugo Adolfsson

Montör
070-368 95 06
hockey.mannen@gmail.com

Ludwig Danielsson

Montör
070-651 82 89
ludde.dan@icloud.com

Ola Öjstrand

Montör
070- 514 40 78
ola.ojstrand.hotmail.com

Dennis Ericson

Montör
070- 602 86 50
vanqusih86@msn.com

Per Berndtsson

Montör
070-358 42 13
per.berndtsson@home.se

Kenneth Volk

Montör
070-581 82 76