Med en gedigen och lojal kundbas har kompetensen utvecklats och personalstyrkan består av ett tjugotal erfarna takmontörer med ett stort yrkeskunnande. Sedan den 1 oktober 2020 ingår Din Takläggare i Soltechkoncernen med Soltech som ägare av 100 procent av aktierna.

Vi alla har ett ansvar att bli mer hållbara för att klara klimatutmaningen. Solenergi har en enorm potential och kompletterar vår kunskap om tak. Det är av största vikt att välja en seriös och kompetent partner när man köper en solenergianläggning. Självklart ska partnern vara kunnig inom solenergi, men minst lika viktigt är att välja en partner som är expert på tak.

Vi kan både tak och solenergi, tillsammans skapar vi ett tryggt och kompetent team som kommer finnas kvar under hela garantitiden.

Redo att utveckla din taklösning

Kontakta oss för ett rådgivningsmöte där vi går igenom era behov